Beskyttelse af data

PRIVATLIVSPOLITIK FOR CAREA HOTEL GMBH

PRÆAMBEL:

Tak, fordi du besøger vores hjemmeside. Beskyttelsen og sikkerheden af dine data er meget vigtig for os. Vores processer er derfor designet til at indsamle eller behandle så få personlige data som muligt. Følgende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler under dit besøg på vores hjemmeside, og hvilke dele af disse oplysninger, der eventuelt bruges, og hvordan.

PRIVATPOLITIK

Navn og adresse på den ansvarlige person

Den ansvarlige person i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser er den:

CAREA Hotel GmbH

Rheindorfer-Burg-Weg 39
53332 Bornheim
Telefon +49 2227 85 100
Fax +49 2227 85-111
Administrerende direktør:
Dr. Udo von Alten
Registrer indtastning:
Handelsregister ved byretten i Bonn HRB 17621 Ust-ID: DE 221 838 351

2. databeskyttelsesrådgiver

I vores virksomhed er der ikke mere end ni medarbejdere, der regelmæssigt kommer i kontakt med personoplysninger.

Kontakte eller behandle sådanne data. Vi behandler heller ikke personoplysninger, der oplyser om en persons race, etniske oprindelse, politiske overbevisning, religiøse overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbred eller seksuelle forhold. Vi overfører, indsamler, behandler eller bruger heller ikke persondata til forretningsformål. Der er derfor ingen juridisk forpligtelse for vores virksomhed til at udpege en databeskyttelsesansvarlig. Af denne grund har vi ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig. Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte det ovennævnte ansvarlige kontor direkte.

3 Generelle oplysninger om databehandling

3.1 Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi indsamler og bruger principielt kun vores brugeres personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at stille en funktionel hjemmeside samt vores indhold og tjenester til rådighed. Indsamling og brug af vores brugeres personlige data finder regelmæssigt kun sted med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente forudgående samtykke af faktiske årsager, og behandlingen af dataene er tilladt i henhold til lovbestemmelser.

3.2 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra a), i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som retsgrundlag for behandlingen.

personlige data.
Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener art. 6 (1) lit. b DSGVO som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, der er nødvendige for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.
I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, litra c, i DSGVO som retsgrundlag.
I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser gør behandlingen af personoplysninger nødvendig, tjener art. 6, stk. 1, litra d) DSGVO som retsgrundlag. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte interesse, tjener art. 6 (1) lit. f DSGVO som retsgrundlag for behandlingen.
3.3 Sletning af data og opbevaringsperiode
Den registreredes personoplysninger skal slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaringen ophører med at gælde. Derudover kan opbevaring finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af de ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring.

opbevaring af data er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

4. levering af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

4.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside besøges, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den computer, der besøges.
Følgende data indsamles:
(1) Oplysninger om den anvendte browsertype og -version

(2) Brugerens operativsystem
(3) Brugerens internetudbyder
(4) Brugerens IP-adresse
(5) Dato og tidspunkt for adgang
(6) Hjemmesider, hvorfra brugerens system tilgår vores hjemmeside
(7) Hjemmesider, der tilgås af brugerens system via vores hjemmeside
Logfilerne indeholder IP-adresser eller andre data, der gør det muligt at tildele dem til en bruger. Dette kunne

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis linket til det websted, hvorfra brugeren ankommer til webstedet, eller linket til det websted, som brugeren går til, indeholder personlige data. Disse data gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.

4.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

4.3 Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse forblive gemt, så længe sessionen varer. Lagringen i logfiler sker for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Derudover er

dataene tjener os til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. Disse formål er også vores legitime interesse i databehandling i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

4.4 Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. I tilfælde af indsamling af data til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet. I tilfælde af lagring af data i logfiler er dette tilfældet senest efter syv dage. Opbevaring ud over denne periode er mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, så en tildeling af den kaldende klient ikke længere er mulig.

4.5 Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Derfor er der ingen mulighed for brugeren at gøre indsigelse.

5. brug af cookies

Vores hjemmeside bruger ikke cookies

6. Kontaktformular og e-mailkontakt

6.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside indeholder en kontaktformular, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de data, der indtastes i inputmasken, overført til os og gemt. Disse data er:

  1. Virksomhedens navn

  2. Dit navn

  3. E-mail-adresse

  4. Telefonnummer

  5. Fax

  6. Gade

  1. Postnummer (PLZ) og by

  2. Din besked

Følgende data gemmes også på det tidspunkt, hvor beskeden sendes:

  1. Brugerens IP-adresse

  2. Dato og klokkeslæt

Til behandling af data indhentes dit samtykke under indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil de data, der er forbundet med

brugerens personlige data, der sendes via e-mail, gemmes.

I denne sammenhæng vil dataene ikke blive videregivet til tredjeparter. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

6.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke. Retsgrundlaget for behandling af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

6.3 Formål med databehandlingen

Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsmasken tjener os udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail udgør dette også den nødvendige legitime interesse.

i behandlingen af dataene.
De andre personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.
6.4 Opbevaringens varighed
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. For personoplysningerne fra kontaktformularens inputmaske og dem, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen afsluttes, når omstændighederne indikerer, at den pågældende sag er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.
6.5 Mulighed for indsigelse og fjernelse
Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han eller hun til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af hans eller hendes personlige data. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes. Tilbagekaldelsen kan til enhver tid ske pr. e-mail eller pr. post til det ansvarlige kontor (se ovenfor). Alle personlige data, der er gemt i forbindelse med kontakten med os, vil blive slettet i dette tilfælde.

7. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personlige data behandles, er du en registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

7.1 Ret til information

Du kan anmode den dataansvarlige om at bekræfte, om vi behandler personoplysninger om dig.
Hvis der sker en sådan behandling, kan du anmode om oplysninger fra den dataansvarlige om følgende:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;
(4) den planlagte varighed af opbevaringen af dine personoplysninger eller, hvis specifikke oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for bestemmelse af opbevaringens varighed;
(5) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personlige data vedrørende dig, af en

Ret til begrænsning af behandling fra den dataansvarliges side eller ret til at gøre indsigelse mod den.

V erarbeitung;
(6) eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
(7) alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede;
(8) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR; og 
– i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

7.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

7.3 Ret til at begrænse behandling

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig under følgende betingelser:
(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

(2) behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
(3) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingsformålene, men du har brug for dem til at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav; eller

(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 (1) DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde går forud for dine grunde.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, kan sådanne oplysninger være – bortset fra deres opbevaring – kun med dit samtykke eller til hævdelse, udøvelse eller forsvar af

retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.
Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, før begrænsningen ophæves.

7.4 Ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette
Du kan anmode den dataansvarlige om at slette dine personoplysninger uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:
(1) Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
(2) Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6(1)(a) eller art. 9(2)(a) DSGVO, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.
(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

(4) Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.
(5) Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
(6) Personoplysningerne om dig blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DSGVO.
b) Oplysninger til tredjeparter
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal vedkommende tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.
c) Undtagelser
Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig.
(1) at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
(2) for at overholde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;

(3) af hensyn til den offentlige interesse på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i)

og artikel 9, stk. 3, i DSGVO;
(4) til arkivformål i samfundets interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, hvis den rettighed, der er omhandlet i afsnit (a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad skade opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
(5) at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
7.5 Ret til information
Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at meddele denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen til alle modtagere, som personoplysningerne vedrørende dig er blevet videregivet til, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.
Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af den dataansvarlige.
7.6 Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som oplysningerne blev videregivet til.

personoplysninger er blevet givet, forudsat at følgende betingelser er opfyldt
(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO eller art. 9 stk. 2 lit. a DSGVO eller på en kontrakt i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO og
(2) behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer.
Når du udøver denne ret, har du også ret til at få dine personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Dette må ikke påvirke andre personers friheder og rettigheder.
Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
7.7 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af grunde, der vedrører din særlige situation.

af personoplysningerne om dig, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.
Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vedkommende kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis personoplysningerne vedrørende dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan markedsføring; dette gælder også profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.
I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester har du mulighed for at 
– uanset direktiv 2002/58/EF – Udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.
7.8 Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Ved at tilbagekalde samtykket er lovligheden af behandlingen udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen

ikke rørt.

7.9 Automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for behandling, der udelukkende er baseret på automatiserede metoder. – herunder profilering Beslutningen gælder ikke, hvis beslutningen har retsvirkning over for dig eller påvirker dig væsentligt på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen
(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,
(2) er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatslovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser; eller

(3) sker med dit udtrykkelige samtykke.
Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfælde, der henvises til i (1) og (3), skal den dataansvarlige tage rimelige skridt til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at få en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

7.10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal informere klageren om status og resultat af klagen, herunder muligheden for retsmidler i henhold til artikel 78 i GDPR.

8. Sporere og værktøjer

8.1 Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalyseenst af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet.gøre det muligt for dig at bruge hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og gemmes af Google på servere i USA. I tilfælde af at IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive gemt af Google inden for

medlemsstater i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) af Google og behandling af disse data af Google ved at klikke på nedenstående link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) for at downloade og installere det tilgængelige browser-plug-in.

page6image19920

Du kan finde flere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse
på 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi påpeger Bemærk venligst, at koden "anonymizeIp" er blevet tilføjet til Google Analytics på dette websted for at forhindre en anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).
8.2 Integration af Google Maps
a) På denne hjemmeside bruger vi tjenesten Google Maps. Det giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden, så du nemt kan bruge kortfunktionen.
b) Når du besøger hjemmesiden, modtager Google oplysninger om, at du har tilgået den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Derudover overføres de data, der er nævnt under 4.1. i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklameformål, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sin hjemmeside. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse

page6image30904page6image31064

brugerprofiler, hvor du skal kontakte Google for at udøve dette.
c) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af plug-in-udbyderens dataindsamling og -behandling kan findes i udbyderens privatlivspolitik. Der vil du også modtage yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv.
Privatlivets fred: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personlige data i USA og har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework8.3 Cæsar-data
For at booke vores hotel direkte fra hjemmesiden, bruger vi tjenesten CaesarData fra firmaet caesar data & software GmbH Hindelanger Str. 35 87527 Sonthofen – Tyskland.
Tjenesten omfatter afsendelse af din IP-adresse og, hvis relevant, yderligere data, der kræves af Google for CaesarData-tjenesten, til CaesarData & software GmbH. De afvigende databeskyttelsesbestemmelser for CaesarData & software GmbH gælder for disse data. Du kan finde yderligere oplysninger i Caesar Data Privacy Center https://www.caesar-data.de/datenschutz/.
8.5 Brug og anvendelse af analyseværktøjet Joombla AddFreeStats Analytics
Vi bruger AddFreeStats Analytics PlugIn til at evaluere besøgstrafikken på vores sider. Dette lagrer ikke IP-adresser eller personlige data. De anonymiserede data gemmes kun lokalt. Dette sikrer fuldstændig overensstemmelse med databeskyttelsen. Dette analyseværktøj er nødvendigt for os for at optimere fremtidige publikationer til brugernes efterspørgsel.

da_DKDansk